Director Lizzy Timmers
Performers and creators Gerben de Jong, Nick Deroo, Annet de Ruiter, Nathan Ooms, Bodine Sutorius, Niek Vanoosterweyck, Denise Verschut
Production Pauline Otten
Technic Roan Lo-a-Njoe, Huib Folmer, Kiki Heslenfel
Thanks to Wen Chin Fu, Stella van Leeuwen, Loes van der Pligt